Free Delivery for orders of Rs 3500 & More

Add your information popup content here

Language

Your cart

Your cart is empty

Check out our products on sale

मिलानी कलर स्टेटमेन्ट लिपस्टिक म्याट ब्यूटी ६९

by Milani
SKU: 880411-3
Regular price Rs1,350.00
Unit price
per
No Reviews

म्याट अधिकतम! हाम्रो रङ स्टेटमेन्ट म्याट लिपस्टिकले तपाईलाई कथन बनाउने बोल्ड रङ दिन्छ र ओठ अन्तिम देखिन्छ। हाम्रो धेरै मनपर्ने म्याट लिपस्टिक संग्रहमा जीवन्त रंगहरू छन्, इलेक्ट्रिक गुलाबी देखि ग्लैमरस रातो सम्म। पौष्टिक भिटामिन ए र सीले भरिएको, कलर स्टेटमेन्ट लिपस्टिक जत्तिकै राम्रो देखिन्छ। हडताल भन्दा कम केहि को लागी बसोबास गर्नुहोस्।

क्रूरता मुक्त

मिलानी कलर स्टेटमेन्ट लिपस्टिक म्याट ब्यूटी ६९

by Milani
SKU: 880411-3
Regular price Rs1,350.00
Unit price
per
No Reviews
(0 in cart)
Tax included.

You may also like

म्याट अधिकतम! हाम्रो रङ स्टेटमेन्ट म्याट लिपस्टिकले तपाईलाई कथन बनाउने बोल्ड रङ दिन्छ र ओठ अन्तिम देखिन्छ। हाम्रो धेरै मनपर्ने म्याट लिपस्टिक संग्रहमा जीवन्त रंगहरू छन्, इलेक्ट्रिक गुलाबी देखि ग्लैमरस रातो सम्म। पौष्टिक भिटामिन ए र सीले भरिएको, कलर स्टेटमेन्ट लिपस्टिक जत्तिकै राम्रो देखिन्छ। हडताल भन्दा कम केहि को लागी बसोबास गर्नुहोस्।

क्रूरता मुक्त