Free Delivery for orders of Rs 3500 & More

Add your information popup content here

Language

Your cart

Your cart is empty

Check out our products on sale

क्यामेलियो रिपेयरिङ सीरम फर डमेज इरेजिङ कपाल ५५ एमएल

by cameleo
SKU: 1841
Regular price Rs950.00
Unit price
per
5.0 (2)

अत्यधिक क्षतिग्रस्त कपालको लागि - गहन उपचार पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ

बायोमिमेटिक केरेस्टोर २.० टीएम केराटिन सीरमले कपालको सबैभन्दा क्षतिग्रस्त भागहरूमा सीधा प्रवेश गरेर र यसको संरचना पुनर्निर्माण गरेर क्षतिग्रस्त कपाललाई पुन: उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।

परिणामहरू:

 • अत्यधिक क्षतिग्रस्त कपाल पुनर्निर्माण,
 • तीव्र पुनरुत्थान र गर्मी संरक्षण,
 • सजिलो कंघी, कपाल स्टाइल र व्यवस्थापन,
 • जरा देखि अन्त्य सम्म कोमलता,
 • सुधारिएको लोच र कोमलता

प्रयोगको तरिका: भिजेको वा सुख्खा कपालमा लागू गर्नुहोस्। कुल्ला नगरी।

यसको लागि अपराजेय समाधान:

 • क्षतिग्रस्त कपाल कटिकल्स
 • विभाजन समाप्त हुन्छ
 • असमान कपाल सतह
 • सुख्खापन

क्यामेलियो रिपेयरिङ सीरम फर डमेज इरेजिङ कपाल ५५ एमएल

by cameleo
SKU: 1841
Regular price Rs950.00
Unit price
per
5.0 (2)
(0 in cart)
Tax included.

You may also like

अत्यधिक क्षतिग्रस्त कपालको लागि - गहन उपचार पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ

बायोमिमेटिक केरेस्टोर २.० टीएम केराटिन सीरमले कपालको सबैभन्दा क्षतिग्रस्त भागहरूमा सीधा प्रवेश गरेर र यसको संरचना पुनर्निर्माण गरेर क्षतिग्रस्त कपाललाई पुन: उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।

परिणामहरू:

 • अत्यधिक क्षतिग्रस्त कपाल पुनर्निर्माण,
 • तीव्र पुनरुत्थान र गर्मी संरक्षण,
 • सजिलो कंघी, कपाल स्टाइल र व्यवस्थापन,
 • जरा देखि अन्त्य सम्म कोमलता,
 • सुधारिएको लोच र कोमलता

प्रयोगको तरिका: भिजेको वा सुख्खा कपालमा लागू गर्नुहोस्। कुल्ला नगरी।

यसको लागि अपराजेय समाधान:

 • क्षतिग्रस्त कपाल कटिकल्स
 • विभाजन समाप्त हुन्छ
 • असमान कपाल सतह
 • सुख्खापन