Free delivery in purchase of Prettyclick Lipcream

Milani

मिलानी बेक्ड ब्लश

17 Reviews
ब्लश/ब्रोनजर/हाइलाइटर शेडहरू:
Rs1,400.00
Quantity

हामीले के पकाउँदै आएका छौं हेर्नुहोस्! बेक्ड ब्लश (हो, यो वास्तवमा इटालियन टेराकोटा टाईलहरूमा सनबेक गरिएको छ) ले तपाईंको अनुहारलाई "स्थायी गर्मी बिदा" भाइब्स प्रदान गर्ने न्यानो-देखि-भित्रको चमक दिन्छ। 11 साटन र चम्किलो शेडहरूसँग, तपाईंले कुनै पनि मौसमको लागि फ्लश पाउनुहुनेछ—वा जुनसुकै मुड—कोय कोरलदेखि लिएर नग्न नग्नसम्म। प्रशस्त पिग्मेन्ट र अत्यधिक निर्माणयोग्य, तपाईंले आफ्नो गालालाई आफूले चाहेको जति (वा थोरै) पपसँग अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।

Milani

Rs1,400.00

मिलानी बेक्ड ब्लश

Rs1,400.00