Free Delivery for orders of Rs 3500 & More

Add your information popup content here

Language

Your cart

Your cart is empty

Check out our products on sale

ला कलर्स मिनरल प्रेस्ड पाउडर

SKU: 301245-2
Regular price Rs600.00
Unit price
per
2.0 (1)

मिनरल प्रेस्ड पाउडर एक हल्का वजन पाउडर हो जसले छालालाई सास फेर्न अनुमति दिन्छ।

मखमली चिकनी फिनिशको साथ प्राकृतिक कभरेजको लागि सूत्र तालक-रहित र सुगन्ध-रहित छ। मिरर र स्पन्ज समावेश छ

ला कलर्स मिनरल प्रेस्ड पाउडर

SKU: 301245-2
Regular price Rs600.00
Unit price
per
2.0 (1)
(0 in cart)
Tax included.

You may also like

मिनरल प्रेस्ड पाउडर एक हल्का वजन पाउडर हो जसले छालालाई सास फेर्न अनुमति दिन्छ।

मखमली चिकनी फिनिशको साथ प्राकृतिक कभरेजको लागि सूत्र तालक-रहित र सुगन्ध-रहित छ। मिरर र स्पन्ज समावेश छ