Delivery within 48- 72 Hours

in most cases. exceptions apply

LA COLORS

ला कलर्स क्रोम लिक्विड आईलाइनर

6 Reviews
आइलाइनर शेड्स:
Rs199.00 Rs525.00 62% Off
Quantity

तरल आइलाइनरको साथ ड्रामा माथि! ल्याश लाइनको नजिकको क्लासिक, म्याट रङको साथ सुरु गर्नुहोस् र शीर्षमा बोल्ड, ट्रेन्डसेटिङ रङको पपको लागि दोस्रो लाइन थप्नुहोस्।

यी तरल लाइनरहरूमा सटीक वा बोल्ड अस्तरको लागि उत्तम-टिप ब्रश हुन्छ।

LA COLORS

Rs199.00 Rs525.00 62% Off

ला कलर्स क्रोम लिक्विड आईलाइनर

Rs199.00 Rs525.00 62% Off