Free Delivery for orders of Rs 3500 & More

Add your information popup content here

Language

Your cart

Your cart is empty

Check out our products on sale

Izutech Mini Foldable Dc ड्रायर

by Izutech
SKU: 01-741
Regular price Rs3,700.00
Unit price
per
5.0 (1)
  • 1200W शक्तिशाली वेगले कुनै पनि समयमा कपाललाई रेशमी बनाउँछ
  • Izutech Toro2400 Mini Dual भोल्टेज फोल्डेबल ड्रायर
  • कपास गुलाबी
  • उच्च-तातो 2-फ्यान सेटिङहरू

Izutech Mini Foldable Dc ड्रायर

by Izutech
SKU: 01-741
Regular price Rs3,700.00
Unit price
per
5.0 (1)
(0 in cart)
Tax included.

You may also like

  • 1200W शक्तिशाली वेगले कुनै पनि समयमा कपाललाई रेशमी बनाउँछ
  • Izutech Toro2400 Mini Dual भोल्टेज फोल्डेबल ड्रायर
  • कपास गुलाबी
  • उच्च-तातो 2-फ्यान सेटिङहरू