Free Delivery for orders of Rs 3500 & More

Add your information popup content here

Language

Your cart

Your cart is empty

Check out our products on sale

राम्रो अणु Niacinamide उज्यालो टोनर यात्रा आकार 30ml

SKU: 2160
Regular price Rs1,450.00
Unit price
per
4.4 (18)

 राम्रो अणुहरूबाट यो अल्कोहल-रहित टोनरको साथ चम्किलो, छाला र कम देखिने छिद्रहरूलाई बढावा दिनुहोस्। नियासिनमाइड ब्राइटनिङ टोनरलाई उज्यालो बनाउने सामग्रीहरूको सुखदायक मिश्रणले तयार पारिएको छ जसले नीरसपन, असमान छालाको टोन र विस्तारित छिद्रहरू कम गर्न काम गर्छ।

सामग्री% पानी83.2% ग्लिसरीन 6.7% नियासिनमाइड3.0% 1,2-हेक्सानेडियोल2.2% Arbutin2.0% Propanediol2.0% Betaine0.5% Glycyrrhiza Glabra (Licorice) रूट एक्स्ट्र्याक्ट 0.1% 3-o-ethyl As एसिड ०.१% इथाइलहेक्सिलग्लिसरीन०.१% कार्बोमर०.०६% ट्रोमेथामाइन०.०४% ट्रिसोडियम इथिलेनेडियामाइन डिसक्सिनेट०.०२% थियोब्रोमा काकाओ (कोको) बीज निकासी ३५ पीपीएम सोडियम हाइलुरोनेट१५ पीपीएम डेक्सट्रिन१५ पीपीएम

राम्रो अणु Niacinamide उज्यालो टोनर यात्रा आकार 30ml

SKU: 2160
Regular price Rs1,450.00
Unit price
per
4.4 (18)
(0 in cart)
Tax included.

You may also like

 राम्रो अणुहरूबाट यो अल्कोहल-रहित टोनरको साथ चम्किलो, छाला र कम देखिने छिद्रहरूलाई बढावा दिनुहोस्। नियासिनमाइड ब्राइटनिङ टोनरलाई उज्यालो बनाउने सामग्रीहरूको सुखदायक मिश्रणले तयार पारिएको छ जसले नीरसपन, असमान छालाको टोन र विस्तारित छिद्रहरू कम गर्न काम गर्छ।

सामग्री% पानी83.2% ग्लिसरीन 6.7% नियासिनमाइड3.0% 1,2-हेक्सानेडियोल2.2% Arbutin2.0% Propanediol2.0% Betaine0.5% Glycyrrhiza Glabra (Licorice) रूट एक्स्ट्र्याक्ट 0.1% 3-o-ethyl As एसिड ०.१% इथाइलहेक्सिलग्लिसरीन०.१% कार्बोमर०.०६% ट्रोमेथामाइन०.०४% ट्रिसोडियम इथिलेनेडियामाइन डिसक्सिनेट०.०२% थियोब्रोमा काकाओ (कोको) बीज निकासी ३५ पीपीएम सोडियम हाइलुरोनेट१५ पीपीएम डेक्सट्रिन१५ पीपीएम