नियम र सर्त।

१५०० रुपैयाँभन्दा कमको खरिदमा र बाहिरी रिङ्गरोडमा १०० रुपैयाँ डेलिभरी शुल्क लाग्नेछ। रु ५०० भन्दा मुनिका अर्डरहरूको लागि कृपया आफ्नो नजिकको प्रीटीक्लिक आउटलेटमा जानुहोस्।