Prettyclick कस्मेटिक्सबाट सन्देश

हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं र तपाईंका प्रियजनहरू स्वस्थ रहनु भएको छ .सबैका लागि सम्भव भएसम्म सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न थप सावधानी अपनाऔं।