Free Delivery for orders of Rs 3500 & More

Add your information popup content here

Language

Your cart

Your cart is empty

Check out our products on sale

ला कलर्स ट्रुली म्याट लामो पहिरिएको फाउन्डेशन

SKU: 70089-3
Regular price Rs675.00
Unit price
per
4.7 (7)

लामो पहिरन, उच्च वर्णक सूत्र तरल रूपमा लागू हुन्छ र सुन्दर म्याट, पाउडर-जस्तो फिनिशमा मिसिन्छ।

छाला टोनहरूको विस्तृत श्रृंखलाको प्रशंसा गर्न विभिन्न रंगहरूमा उपलब्ध छ।

ला कलर्स ट्रुली म्याट लामो पहिरिएको फाउन्डेशन

SKU: 70089-3
Regular price Rs675.00
Unit price
per
4.7 (7)
(0 in cart)
Tax included.

You may also like

लामो पहिरन, उच्च वर्णक सूत्र तरल रूपमा लागू हुन्छ र सुन्दर म्याट, पाउडर-जस्तो फिनिशमा मिसिन्छ।

छाला टोनहरूको विस्तृत श्रृंखलाको प्रशंसा गर्न विभिन्न रंगहरूमा उपलब्ध छ।