Free delivery in purchase of Prettyclick Lipcream

LA COLORS

ला कलर्स ब्लिस्टर सरासर ट्यूब ग्लोसी ओठ

33 Reviews
ओठ:
Rs325.00
Quantity

अप्रतिरोध्य चमकको लागि रंगको एक स्पर्शको साथ एक मोइस्चराइजिंग सरासर लिपग्लस। फेल्ट टिप एप्लिकेटरको साथ निचोड गर्न मिल्ने ट्यूबले सहज र सजिलो अनुप्रयोग प्रदान गर्दछ।

LA COLORS

Rs325.00

ला कलर्स ब्लिस्टर सरासर ट्यूब ग्लोसी ओठ

Rs325.00