स्टोर पिकअप

Prettyclick now अफर स्टोर पिकअप तपाईको सुविधाको लागि

  • अनलाइन अर्डर गर्नुहोस्
  • तपाइँको अर्डर तयार छ भनेर सूचित गर्न स्टोरले कल गर्नको लागि पर्खनुहोस्
  • स्टोरमा जानुहोस् र आफ्नो अर्डर लिनुहोस्